ကြယ္လြန္သူ ဆရာဦး၀င့္ေက်ာ္ (ဘဏ္လုပ္ငန္းပညာရွင္)

13 09 2010

E2/6 မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး

E2/6 တြင္ Financial Management ဘာသာရပ္အား သင္ၾကားေပးသြားေသာ

ဆရာဦး၀င့္ေက်ာ္၏ ေနာက္ဆုံးခရီးအား လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ၾကပါရန္ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

15 September 2010 ေန႕ ထိန္ပင္သုႆန္တြင္ ဂူသြင္းပါမည္။

Advertisements
ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး -ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္

29 11 2009

ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး
ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္

အေျခခံ သေဘာတရား
Globalization ဆိုတဲ့ ကမာၻျပဳမႈဟာ ခရီးလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္း စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ေမြးဖြားလာပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ပုိပိုရွိတဲ့အထဲ ဘယ္ေလာက္အထိ ကမာၻ႕ေရစီးေၾကာင္းထဲ လုိက္ပါသလဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Globalized ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ၾကသလဲကုိ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ပညာရွင္ေတြက သိသိသာသာ စျဖစ္လာတာ ၁၉၂၀ ကလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ၁၉၅၀ က်ေတာ့ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ကမာၻ႕ေရစီးေၾကာင္းထဲ ပါ၀င္လာၾကၿပီး၊ ၁၉၇၀ မွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ မွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္လာပါတယ္။ ၂၀၁၀ က်ရင္ေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးရဲ႕ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ Globalized ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ လက္လွမ္းမမီတဲ့ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕၊ သီးျခားျဖစ္တည္လုိတဲ့ (Isolated) ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕႔ကလဲြရင္ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေတြ အနည္းအမ်ား ကမာၻဆန္မႈကုိ လက္ခံက်င့္သံုးၾကပါလိိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြ ပုိမိုေကာင္းမြန္ျခင္းက ခရီးလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးထက္ ကမာၻဆန္မႈကို အေထာက္အကူျပဳတာကုိ ၁၉၇၀၊ ၂၀၀၀ ၾကား တစ္ဟုန္ထုိး ျမင့္တက္သြားတဲ့ ႏုိင္ငံအေရအတြက္က ေဖာ္က်ဴးပါတယ္။
Globalization
ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး
ကမာၻဆန္မႈရဲ႕ အဂၤါရပ္တစ္ခုက ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းပါပဲ။ ကမာၻဆန္မႈရင့္က်က္လာေလ၊ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးအားေကာင္းလာေလ
ျဖစ္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္း ပင့္ကူအိမ္လို လက္ယွက္ထိုးကုန္သြယ္ေရးေတြ ရွိလာျခင္းဟာ ႏုိင္ငံေတြအားလံုးကုိ အက်ိဳးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ႀကံဳေတာ့လည္း ႏုိင္ငံေတြအားလံုး မလြန္ဆန္ႏုိင္ဘဲ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါလုိက္ၾကရပါတယ္။အခြင့္အေရးသာရင္ အားလံုး ခံစားၾက၊ ဆံုးရႈံးၾကေတာ့လည္း မွ်ေ၀ခံစားေစတာဟာ ကမာၻဆန္မႈ အျခင္းအရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ (Epic Center) နဲ႔ နီးလုိ႔၊ ေ၀းလုိ႔ ဆုိတဲ့ ဆင္ေျခမရွိပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ကမာၻဆန္မႈမွာလႈပ္မယ့္ စီးပြားေရးငလ်င္မွာ ေ၀းတဲ့ႏုိင္ငံမရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ငလ်င္စက္ကြင္းကေန ဘယ္ႏုိင္ငံမွ လြတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္္ဆင္မႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံက သက္သာရာ၊ သက္သာေၾကာင္း ရႏုိင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေလာက္ပဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။
ကုန္သြယ္မႈတစ္ခုကုိ ႏုိင္ငံတစ္ခုထက္ပုိၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္ နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးလုိ႔ အရုိးစင္းဆံုး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးကို ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား၊ ဘယ္ေလာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚပဲ မူတည္ၿပီးကဲြျပားပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈဆုိတဲ့ေနရာမွာ ပစၥည္းေရာင္းခ်တာေတြ ပါ၀င္သလုိ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ တင္ပုိ႔၊ တင္သြင္းတာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတရားမ်ား
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အေျခခံသံုးမ်ိဳး ခဲြျခားထားပါတယ္။

• Laissez-faire ဆိုတဲ့ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ေအာက္မွာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရး
• အစိုးရမ်ားရဲ႕ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ၊ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အေျခအေနရွိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး
• အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏွစ္ရပ္စလံုးရဲ႕ အဂၤါရပ္ရွိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး
Mercantilism (မက္ကင္တင္လစ္ဇင္)
ကုန္သြယ္မႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္တဲ့ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ(Mercantilism) ဟာ ထင္ရွားတဲ့ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဲဒီ အေတြးအေခၚ အယူအဆဟာ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ႏွစ္မ်ားၾကားမွာ အားေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေတြ အင္မတန္အားေကာင္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ တစ္သားတည္းရွိခဲ့တာကို သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။ Mercantilism ဟာ ကိုလုိနီပါ၀ါအားေကာင္းေရး၊ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေရးကုိ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံေတြက ကုန္ၾကမ္းေတြ၊ လုပ္အားခေတြကုိ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕သူေတြက ရယူခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔ႏုိင္ငံက

အတတ္ပညာထည့္သြင္းၿပီး ကုန္ေခ်ာေတြကို လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံေတြဆီ ျပန္ေရာင္းပါတယ္။ Trade Surpluses ဆိုတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ Mercantilism မွာ ကုန္သြယ္ေရးပုိေငြ အေျမာက္အျမားရႏုိင္ျခင္းက အဲဒီေခတ္က ကုန္သြယ္ေရး သီအိုရီတစ္ခုရဲ႕ အဓိက ယံုၾကည္ခ်က္ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ႏုိင္ငံမ်ား ကြာဟမႈကုိ ပုိမိုႀကီးထြားလာပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က နုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈကို အဲဒီႏုိင္ငံက ပုိင္္ဆုိင္ထားတဲ့ ရတနာေတြနဲ႔ အေျခခံအားျဖင့္ တုိင္းတာပါတယ္။ ကမာၻသံုး`ေရႊ´ ဟာ အဓိကတုိင္းတာရာစံႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုက ပုိ႔ကုန္လို႔ေခၚတ့ဲ Export ဟာ သြင္းကုန္လုိ႔ေခၚတဲ့ Import ထက္ ပိုရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ အေျခခံပါတယ္။ `မ်ားမ်ားပုိ႔´ `နည္းနည္းသြင္း´ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တဲ့ သြင္းကုန္ေတြကို သြင္းခြင့္ မျပဳၾကပါဘူး။ ၁၈၀၀ ေက်ာ္သြားေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး အယူအဆ အေတြးအေခၚေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီး၊ မက္ကင္တင္လစ္ဇင္ စတင္ေမွးမွိန္ လာပါေတာ့တယ္။
Neomercantilism (နီယိုမကင္တင္လစ္ဇင္)
မကင္တင္လစ္ဇင္လက္သစ္ (အယူအဆ) ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အယူအဆမွာတုန္းက စီးပြားေရးသက္သက္ေပၚမွာ ေရးသားမႈတစ္ခုတည္းကုိသာ အေလးထားခဲ့ေပမယ့္၊ ေနာက္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျမင္က်ယ္လာ တာနဲ႔အမွ် အယူအဆသစ္တစ္ခုဆိ ေရွးရႈလာပါေတာ့တယ္။ အဲဒါက Trade Balance ဆုိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးညီမွ်မႈ (တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမွေရွာင္ရွား) လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြေပၚမွာ စဥ္းစားၿပီး ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လာၾကပါတယ္။ သည္အယူအဆဟာ ယေန႔အခါမွာ လံုး၀ေပ်ာက္သြားတယ္လည္း မဟုတ္၊ အတိအက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္သည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ေခတ္သစ္မွာေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးသက္သက္ကိုပဲ လံုး၀ၾကည့္လုိ႔ မရတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အေမရိကန္၊ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးကိုၾကည့္ရင္ အေမရိကန္ေတြ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ အႀကီးအက်ယ္ျပေနတာ အေတာ္ၾကာေနပါၿပီ။ ကုန္သြယ္ေရးသက္သက္ တစ္ခုတည္းဆုိရင္သည္ေလာက္ အေမရိကန္ေတြ ေလ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

Absolute Advantage
ဥႆံုအသာစီးရမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုထုတ္လုပ္မႈမွာ အျခားႏုိင္ငံထုတ္ထက္ စရိတ္စကမ်ားစြာ သက္သက္သာသာန႔ဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တာ၊ အဲဒီအေပၚ အခြင့္အလန္းသာတာကို ဆုိလုိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဂ်ာမနီက ဟိုက္ဒါဘတ္ပံုႏွိပ္စက္ေတြ ႀကီးစိုးခဲ့တာမ်ိဳး၊ ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္ေတြ ႀကီးစုိးခဲ့တာမ်ိဳးကို ဆုိလုိပါတယ္။ နည္းပညာ အသံုးခ်ႏုိင္မႈက သည္ကိစၥမွာ တစ္ခုတည္းေသာ အဆံုးအျဖတ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လုပ္အားခခ်ိဳသာမႈ၊ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ႀကီးႀကီး ရရွိမႈေတြက အားေပးတဲ့အရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွထုတ္တဲ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္တြဟာ လုပ္အားခမခ်ိဳသာေပမယ့္၊ ေစ်းကြက္ႀကီး ရေအာင္ ႀကိဳးစားထားႏုိင္တဲ့အတြက္ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေလ်ာ့က်လာၿပီး တျခားႏုိင္ငံပစၥည္းေတြက ေစ်းႏႈန္းအရာမွာ ဂ်ပန္ကုိ မယွဥ္ႏုိင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက Absolute Advantage ရတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
Adam Smith
အဒမ္စမစ္ကို ေဘာဂေဗဒမွာ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီးလုိ႔ တင္စားၾကပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အယူအဆေတြက ကမာၻ႕ေဘာဂေဗဒနယ္ပယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလႊမ္းမိုးထားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ကစလုိက္တဲ့ ဘ႑ာေရးစနစ္ ပ်က္ယြင္းမႈ၊ စီးပြားေရးပ်က္ယြင္းမႈေတြဟာ AdamSmith ရဲ႕ အယူအဆေပၚ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲလြန္းလုိ႔ဆုိၿပီး တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြကေတာင္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတာ ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ သူ႔အယူအဆထဲကတစ္ခုမွာ ေစ်းကြက္အလုိတိုင္း ျဖစ္တည္ေစၿပီး၊ အစိုးရေတြက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းက ေရွာင္ရွားၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္အယူအဆက တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြဟာ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြထက္ တခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာမွာ ပိုၿပီး စြမ္းရည္ရွိရွိ၊ အက်ိဳးရွိရွိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆပါ။ Absolute Advantage ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ ပစၥည္းတုိင္းကုိ ထုတ္မေနသင့္ဘူး။ ကုိယ္အားသာတဲ့ပစၥည္းကိုပဲ ထုတ္လုပ္စားသံုး၊ ေရာင္းခ်သင့္တယ္လုိ႔ Adam Smith က ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ကိုယ္စြမ္းရည္နည္းတဲ့ပစၥည္းမ်ိဳးကိုေတာ့ တျခားက ၀ယ္သံုးရင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြကို ႏုိင္ငံေတြ ခံစားသင့္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပပါတယ္။ အဲသလုိနည္းနဲ႔ က်င့္သံုးရင္ နုိင္ငံတုိင္း အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ခံစားရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သူ႔အယူအဆအေျခခံေတြကေတာ့-

• လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈဟာ ကမာၻ႕စြမ္းရည္ကို တိုးပြားေစတယ္။
• ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟာ သူကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈေပၚမွာ အေလးထားထုတ္လုပ္ရင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ပိုၿပီးရမယ္။
• လုပ္သားေတြကလည္း ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို အေျမာက္အျမား ထပ္ကာတလဲလဲ ထုတ္လုပ္ေနရေတာ့ ပုိၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိလာမယ္။
• ကုန္ပစၥညး္တစ္ခု ထုတ္လုပ္မႈကေန တျခား ထုတ္လုပ္မႈတစ္ခုကုိ မေျပာင္းလဲရေတာ့ ျပင္ဆင္ခ်ိန္သက္သာၿပီး ကုန္ပစၥည္းေတြ ပုိၿပီး ထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ္။
• ရွည္လ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ရေတာ့ ပိုၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္နဲ႔ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကုိ ရွာေဖြႏုိင္ရမယ္။
သူေျပာတဲ့ အားသာခ်က္ေတြကို အကုန္ရပါတယ္၊ မွန္လည္းမွန္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ႏုိင္ငံတုိင္း အဲဒီအယူအဆေပၚ လံုး၀ဥႆံု ရပ္တည္လုိ႔ မရၾကပါ။ အျခားရႈ႕ေထာင့္က ရႈ႕ျမင္ရင္ Adam Smith ရဲ႕ အယူအဆမွာ အနာအဆာေတြ ေတြ႕လာရပါတယ္။ ၁၉၇၃-၇၄ ေရနံျပႆနာမွာ ေရနံေစ်းေတြ ခုန္တက္သြားေတာ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕စီးပြားေရးေတြ ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ဆုိရင္ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈဟာ ကမာၻ႕ေပါက္ေစ်းထက္ ျမင့္ေနေပမယ့္ စပါးကိုဆက္ၿပီး စုိက္ေစခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိ႔မုိ႔ရင္ ဂ်ပန္မွာ စပါးစုိက္တဲ့လူတန္းစား ေပ်ာက္သြားၿပီး အခက္အခဲျဖစ္ရင္ တုိင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ သြားႏုိင္လုိ႔ပါ။ လယ္သမားေတြအတြက္ အစုိးရက အနာခံၿပီး၊ အာမခံေစ်းႏႈန္းတစ္ခုနဲ႔ ျပန္၀ယ္ေပးရင္း ဂ်ပန္မွာ စပါးဆက္ၿပီး စိုက္ေနၾကပါတယ္။
Natural Advantage
သဘာ၀ကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ရာသီဥတု ရွိေနျခင္း၊ သဘာ၀သယံဇာတၾကြယ္၀ျခင္း၊ လုပ္သားအင္အားစုမ်ားရရွိႏုိင္ျခင္း ေတြလုိဟာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာအဲသလုိ Natural Advantage မရွိလွပါဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္းသာရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အဲဒီအပုိင္းမွာ အေတာ္ကေလးအေရးသာ တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း၊ ေရတိမ္ ဆိပ္ကမ္းေတြ ရွိတဲ့အျပင္ လူဦးေရကလည္း မမ်ား၊ မနည္းပါ။ ရာသီဥတုကလည္း သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး၊ သယံဇာတပုိင္းမွာလည္း အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ အံ့ဩရေလာက္ေအာင္ ထြက္ရွိေနပါတယ္။
Acquired Advantage
ရယူပိုင္္ဆုိင္ထားတဲ့ အခြင့္အလမ္း သာလြန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ Semiconductor ဆုိတဲ့ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးထုတ္လုပ္မႈပိုင္းမွာ တစ္ခ်ိန္ကဘာမွမဟုတ္ခဲ့တဲ့ Samsung ဟာတစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ သည္ေန႔ ကမာၻ႕ထိပ္ထန္း ထုတ္လုပ္သူ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီမွာ
-ထုတ္ကုန္္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ
-ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီ ရယူပုိင္ဆုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း သာလြန္မႈဆုိတာလည္း တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္ေပါင္း

ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အဲဒီအပုိင္းကုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခါင္းထဲထည့္ထားတတ္လာၾကပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ Natural Advantage မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ Acquired Advantage ဟာ သူတုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ဆိုတာ သိလာၾကလုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ နည္းပညာသာလြန္မႈဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြမွာပါ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစႏုိင္တာကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္လာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Comparative Advantage
ႏႈိင္းရသာလြန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ ခ်မ္းသာတယ္ဆုိရာမွာ သယံဇာတ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတဲ့အေပၚ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သယံဇာတ မထြက္တဲ့ႏုိင္ငံေတြ၊ နည္းပညာ အကဲသာမႈနဲ႔ ခ်မ္းသာလာတာေတြ႔ၾကၿပီး အဲဒီ အယူအဆ ေမွးမွိန္သြားပါတယ္။ သယံဇာတဆုိတာပြားလာတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ထုတ္ရင္း၊ သံုးစဲြရင္း ကုန္သြားၿပီး ဆင္းရဲသြားႏုိင္ပါတယ္၊ နည္းပညာကသာ ပုိမိုတုိးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ရင္း အကဲသာမႈကုိ ရယူသြားႏုိင္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေရနံထြက္ႏုိင္ငံေတြ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ဆုိရင္ ေရနံေတြ ကုန္သေလာက္ ရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ Comparative Advantage ဆုိတာ သူတုိ႔အတြက္ စာရြက္ေပၚမွာပဲ ရွိေတာ့တဲ့အရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
David Ricardo
ေဒးဗစ္ရီကာဒုိဟာလည္း ထင္ရွား၊ ဩဇာႀကီးခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ အယူအဆကလည္း အေရးသာမႈမရတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ကိုယ္အားသာတဲ့
ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ ပိုၿပီး စူးစိုက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ႏုိင္ငံတစ္ခုဟာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကုိ စြမ္းရည္ေကာင္းစြာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ တျခား ႏုိင္ငံတစ္ခုက အဲဒီပစၥည္းကုိပဲ စြမ္းရည္အေကာင္းဆံုးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ စြမ္းရည္အေကာင္းဆံုးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သူက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။သူ႕ရဲ႕ အယူအဆကို ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြက လက္ခံၾကပါတယ္။ သည္ သီအုိရီဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈအေပၚ အေတာ္ကေလး ဩဇာႀကီးခဲ့ပါတယ္။
အကန္႔အသတ္မ်ား
အယူအဆအေပၚ က်င့္သံုးရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိလာပါတယ္။ Absolute Advantage နဲ႔ Comparative Advantage အယူအဆ ႏွစ္ရပ္လံုးဟာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚမွာမူတည္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ကြဲျပား
လာၾကပါတယ္။

• ျပည့္စံုေသာလုပ္သားရရွိမႈ
• စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္စြမ္းရည္
• အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈ
• ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္ပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာလွ်င္
• သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား
• ထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ စီးပြားေရး အရြယ္ပမာဏ
စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာ City State (ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံ) တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ ပုိင္္ဆုိင္ထားၿပီး၊ Knowledge Society ဆိုတဲ့ ပညာအေျခခံ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တဲ့

အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေျမလြတ္ေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးထက္ နည္းပညာ အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အဦကို တည္ေထာင္ျခငး္က ပိုၿပီး အက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့လုပ္သားအင္အားစု ကုိလည္း အျခားႏုိင္ငံေတြက ေခၚယူအသံုးျပဳသြားတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။
Factor-Proportion
အဲဒီအယူအဆဟာ အေၾကာင္းျခင္းရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အခ်ိဳးအစားေပၚမွာလည္း မူတည္ေသးတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာျပည္လုိ စုိက္ပ်ိဳးေျမေပါမ်ားၿပီး နည္းပညာ မတုိးတက္ ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ိဳးအေနနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ ထုတ္လုပ္မႈဟာ အခြင့္သာမႈတစ္ရပ္ကို ပုိၿပီးအားေပးတယ္ဆုိတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူလို ႏုိင္ငံမ်ိဳးက်ေတာ့ ေျမလြတ္နည္းၿပီး၊ နည္းပညာ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့အတြက္ စက္ရံု တည္ေထာင္ကာ နည္းပညာ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္တာက ပိုၿပီး အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ။
ေျမ၊ လုပ္သား ဆက္ႏႊယ္မႈ
ႏုိင္ငံတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူႏုိင္ပါဘူး၊ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြက ေျမေပါ၊ လုပ္အားခေစ်းခ်ိဳတဲ့ ေနရာေတြရွိသလုိ၊ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြက ေျမနည္း၊ လုပ္အားခ ေစ်းႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေျမယာတန္ဖိုးနဲ႔ နည္းပညာက ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳး လုပ္ကုိင္သင့္တယ္ဆုိတာကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔အိႏၵိယေတာင္ မတူပါဘူး။ ေျမယာေစ်းႏႈန္းျခင္းမကြာျခားဘူးပဲထားဦး၊ နည္းပညာရယူႏုိင္မႈေပၚမွာ ကြာျခားပါေသးတယ္။ တရုတ္ရဲ႕နည္းပညာက စက္ရံုအလုပ္ရံုေထာင္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယက Cell Center တို႔ IT တုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အဆင့္ျမင့္ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အဆင့္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္သား-အရင္းအႏွီးဆက္သြယ္မႈ
ႏုိင္ငံမ်ားမွာ လုပ္သားႏွင့္ အရင္းအႏွီး ဆက္သြယ္မႈရွိေနပါတယ္။ လုပ္အားဆုိတာကုိက အရင္းအႏွီးတစ္ခုျဖစ္တယ္၊ ထုတ္လုပ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ တခ်ိဳ႕လုပ္သားေတြက ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပါးၾကတာကို ေတြ႕ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပညာျမင့္တဲ့ႏုိင္ငံ၊ ပညာနိမ့္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း လုပ္သားေတြရဲ႕လုပ္အားကုိ အသံုးျပဳရာမွာ အကြာအျခားေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနႏုိင္ၾကတာ ေတြ႕ရပါဦးမယ္။ တစ္ခ်ိန္က တုိးတက္မႈ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ အိႏၵိယက IT အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ့ လုပ္သားတစ္ဥိီးရဲ႕လစာဟာ လယ္ယာက႑မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္သားတစ္ဦးရဲ႕လစာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုမ်ားသြားပါတယ္။
ႏုိင္ငံတစ္ခုဟာ သူ႔ႏုိင္ငံက လုပ္သားေတြကုိ ပညာေရး ဘယ္ေလာက္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သလဲ၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ မြမ္းမံသင္တန္းေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ စီစဥ္ေပးနုိင္သလဲဆုိတဲ့ေပၚမွာလည္း မူတည္ပါေသးတယ္။ အိႏၵိယရဲ႕ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားကုိ သူ႕အစိုးရက ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း ေရးဆဲြၿပီး အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သည္ေန႔ အဲဒီေနရာမွာ ေဒၚလာ ဘီလီယံသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္ရွာေပးေနတဲ့ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။
နည္းပညာအကဲသာလြန္မႈ
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုတည္းကုိပဲ ကြဲျပားတဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၾကပါၿပီ။ နည္းပညာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈကလည္း သည္ေန႔ ေခတ္မီအံ့မခန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဂ်ပန္က Casio ဒီဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြကို ျမန္မာျပည္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိရာမွာ ၂.၀ mega pixel ကို ေဒၚလာ ၄၀၀ ေလာက္နဲ႔ သြင္းခဲ့ရတာ မွတ္မိပါေသးတယ္။
ေနာက္ပိုင္း နည္းပညာေတြ ပုိျမင့္လာၿပီး ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ေတြလည္း တုိးတက္လာၾကေတာ့ အခု Samsung 8.1 mega pixel ကုိတင္ ျမန္မာေငြ တစ္သိန္းေအာက္နဲ႔ ၀ယ္ႏုိင္ေနပါၿပီ။ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေတာင္ မေပးရေတာ့တဲ့သေဘာပါ။ သည္ေန႔ေခတ္သစ္မွာ နည္းပညာ အကဲသာလြန္မႈဟာ အေတာ္ကေလး ေရွ႕တန္းေရာက္လာပါတယ္။ စီးပြားေရးက႑မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ေဆးဘက္၊ စစ္ဘက္က႑ေတြမွာလည္း အဓိကေနရာက ပါ၀င္ေနပါတယ္။
Raymond Venon
ေရမြန္ဗာႏြန္က သူ႔အယူအဆတစ္ခုကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈတစ္ခုဟာ အေျခအေန အေၾကာင္းတစ္ရပ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခုကေနတစ္ခုဆီကိုေျပာင္းေရႊ႕ သြားတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆပါ။ အဲဒီပစၥည္းရဲ႕ Life Cycle ဆုိတဲ့ သက္တမ္းေအာင္ျမင္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါသတဲ့။
ပထမအဆင့္မွာ-
သည္အဆင့္မွာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ မိတ္ဆက္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ (Introduction) အပိုင္းပါ။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ တီထြင္မႈ (Innovation)၊ ထုတ္လုပ္မႈ (Production) နဲ႔ ေရာင္းခ်မႈ (Sales) ေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံထဲမွာ ျဖစ္တည္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကို ေစ်းကြက္ရွာေဖြရင္းနဲ႔ ျဖန္႔က်က္ႏုိင္လာပါမယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာ၊ အသံုးျပဳတဲ့ နည္းပညာေတြရဲ႕ အေရးပါမႈအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ အပိုင္းမွာ အသံုးျပဳတဲ့ နည္းပညာဟာ အေတာ္ကေလး အေရးပါလာပါတယ္။ နည္းပညာေတြကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ တီထြင္ႀကံဆႏုိင္မႈဟာ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးမွာ အေရႊ႕အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အရင္က နည္းပညာပုိင္းမွာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္မွာသာ Micro Chip ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ေတာင္ကုိရီးယား၊ တရုတ္ (တုိင္ေပ) ေဟာင္ေကာင္တုိ႔က ပုိၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာ၊ ပိုစြမ္းရည္ျမင့္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ထုတ္လုပ္လာႏုိင္လုိ႔ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ တည္ေနရာေတြက အဲဒီႏိုင္ငံေတြဆီ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ပါၿပီ။
ေနာက္တစ္ပိုင္းက ျပင္ပပုိ႔ကုန္ (Export) နဲ႔ လုပ္သား (Labor) အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕အပိုင္းအနည္းငယ္ကို ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္စၿပီးပို႔ၾကပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္လာႏုိင္တာရယ္၊ လုပ္သားခေစ်းႏႈန္း သက္သာတာရယ္၊ ေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာတာရယ္ေတြေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္လာၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ကုိ ပမာဏခပ္ႀကီးႀကီး လုပ္လာႏုိင္ၾကပါေတာ့တယ္။
တရုတ္ (တုိင္ေပ)၊ ေဟာင္ေကာင္စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ အရင္က အိမ္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္ကေန စလာခဲ့ၾကရာက ေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတုိးတက္မႈ၊ ေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာမႈနဲ႔ အရည္အေသြး စိတ္ခ်လာမႈေတြေၾကာင့္ အခုဆုိရင္ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ စက္ႀကီးေတြ အသံုးျပဳၿပီး ျပည္ပေစ်းကြက္ကို အဓိက ပံ့ပုိးေပးရာ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါၿပီ။ တရုတ္ဆုိရင္လည္း အဲဒီ လမ္းစဥ္ကို တစ္သေ၀မတိမ္း လုိက္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီသေဘာနဲ႔ ႏုိင္ငံေတြ ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲလာ ၾကၿပီး စက္မႈတုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္လာခဲ့တာနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈကို ပုိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္မွာ-
သည္အဆင့္က ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈေတြ တုိးတက္လာတဲ့အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Growth ဆိုတဲ့ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ပမာဏ တုိးတက္လာပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကလည္း တီထြင္ဆန္းသစ္ၾကရင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ၾကတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားလာတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္တယ္၊ အရင္းအႏွီး (ေငြ၊ လူ၊ နည္းပညာ) ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ပံုေအာၾကရတဲ့ အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္ေတြကိုလည္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ဆန္းသစ္ေနၾကရပါတယ္၊ တုိးတက္မႈႏႈန္းက်မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ကုိလည္း တစ္ဖက္မွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ကာလပါ။
တတိယအဆင့္မွာ-
Maturity ဆုိတဲ့ ရင့္က်က္ကာလကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္၊ သည္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီးရင္ ျပန္က်တတ္တာမို႔ ထုတ္လုပ္သူေတြ မ်က္ကလဲဆန္ျပာ ျဖစ္ရတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အရင္ပံုစံ TV အခံုးေတြ ေရာင္းအားက်လာၿပီး Flat TV ေတြ အစားထိုး၀င္ေရာက္လာပါၿပီ၊ ဖလင္ထည့္သံုးတဲ့ ကင္မရာေတြ အျမင့္ဆံုး ေရာင္းခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ကုိေရာက္ၿပီး၊ အခု ဒီဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြက အစားထိုး၀င္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးဟာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုရဲ႕ Maturity State မွာ ျဖစ္ၾကရတဲ့ သေဘာေတြခ်ည္းပါပဲ။
အဲဒီအဆင့္ နည္းနည္းေက်ာ္သြားတာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာပါတယ္၊ ျပည္ပပို႔ကုန္လည္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ စံႏႈန္းသစ္ေတြ ခ်မွတ္လာရပါတယ္၊ အရင္းအႏွီးပုိၿပီး အားၿပိဳင္လာၾကရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြေလ်ာ့ခ်ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဟာ ေစ်းကြက္ရွိေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖုိ႔ အျခား လုပ္အားခခ်ိဳသာတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာဆက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Emerging Countries ဆုိတဲ့ ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံေတြမွာ ထုတ္လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္၊ သည္ေန႔ေခတ္စားတဲ့ Out Sourcing ဆုိတာ အဲသလုိ တျခားႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ကုန္ပစၥည္း သြားထုတ္တာမ်ိဳးပါ။
စတုတၳအဆင့္-

ျပန္လည္က်ဆင္းတဲ့အဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံေတြမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရင္း အဲဒီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈကို တုိးတက္ေစပါတယ္။ မိခင္ႏုိင္ငံမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ႀကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျမတ္ခဲြေ၀ခံစားရင္း ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈကုိ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။
ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးမွ တစ္သမတ္တည္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္း ေရစီးသလုိ ကူးေျပာင္းသြားတတ္တာမ်ိဳး ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက အေမရိကန္ရဲ႕ ဒက္ထရြိဳက္ၿမိဳ႕ဟာ ကမာၻ႕ေမာ္ေတာ္ကား အႀကီးက်ယ္္ဆံုးထုတ္လုပ္ရာၿမိဳ႕လုိ႔ ထင္ရွားပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း အၿပိဳင္အဆုိင္ေတြ မ်ားလာတာရယ္၊ ဒက္ထရြိဳက္လည္း တုိးတက္သြားၿပီး လုပ္အားခေတြ ျမင့္မားလာတာရယ္ေၾကာင့္ အခုဆုိရင္ အေမရိကန္ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္မႈုကို တျခား လုပ္အားခခ်ိုဳသာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ထုတ္လုပ္ေနရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တက္လာတဲ့ Toyota လည္း သည္နည္းကို က်င့္သံုးပါတယ္။ Toyota ကားကုိ အေမရိကန္ေစ်းကြက္အတြက္ ဂ်ပန္ကပို႔ရင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ျမင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္မွာပဲ ထုတ္တာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီပံုစံကုိၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး အေျပာင္းအလဲကို ျမင္လာႏုိင္ပါတယ္။
အကန္႔အသတ္ေတြရွိတယ္
ေနရာတုိင္းမွာ အကန္႔အသတ္ေတြဆုိတာ ရွိစၿမဲပါ။ ဥပမာ-သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ကို ေဒသအလုိက္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ခ်တဲ့အေနနဲ႔ ေဒသတစ္ခုကို အလြယ္တကူ ျဖန္႔က်က္ႏုိင္မယ့္ေနရာမ်ိဳးမွာ ပစၥည္းထုတ္၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္တဲ့ စနစ္မ်ိဳး က်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းတစ္ခုမွာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲစရာမလုိတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဆက္တုိက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ MNE Multinational Enterprise ႏုိင္ငံစံုလုပ္ငန္းႀကီးေတြက အသစ္ အသစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ထုတ္လုပ္ရင္း စားသံုးသူေတြကုိ ဆဲြေဆာင္ၾကရပါတယ္။
ေခတ္သစ္မွာ အေျခခံသေဘာတရား အခ်ိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးပံုေဖာ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ လက္ခံလာၾကသည္မ်ား ရွိလာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာေနဇင္လတ္
ecovisionjournal ဂ်ာနယ္မွ

သတိရတယ္ တစ္နယ္စီျခားတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ

2 11 2009

(E2batch6 သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို သတိရၿပီး လြမ္းလို ့အမွတ္တရ )

တက္ခဲ့ၾကတဲ့ အတန္းမွာ
ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ စကားေတြ
ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ သီခ်င္းေတြ
ေက်ာင္းလည္း ပိတ္လို ့
တစ္နယ္စီေ၀းကြာ နယ္ေျမေတြျခားေနေပမယ့္
ျဖဴစင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို
သတိရလြမ္းဆြတ္မိတယ္ကြယ္ ……..

AM

Our E002/8 Community Blog

26 10 2009

We are form Myanmar Egress.

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးသင့္ မသံုးသင့္

27 07 2009

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးသင့္ မသံုးသင့္
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြမႈကို သိပ္မၾကာခင္ ရန္ကုန္မွာ တားျမစ္မည္ဟု သတင္းေတြၾကားေနရသည္။ ရန္ကုန္မွ မဟုတ္တဲ့ မႏ ၱေလးတို ့ မေကြးတုိ ့ကေတာ့ ေပ်ာ္ေနမလားမသိ။
ေျပာလို ့မရဘူး ေပါလစီေတြက ကူးတက္တယ္… ကၽြန္မလည္း ဘာေျပာရမွန္းမသိေအာင္ကို ျဖစ္သြားပါတယ္။

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ကို သံုးသင့္ မသံုးသင့္တာေတြကို ေရးဖို ့ အေတာ္အားယူလိုက္ပါတယ္။ အမွန္က ဒီစာေတြကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းသူေတြ Ecology ေရးရင္ ပိုသာလြန္ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မယ္ ယူဆပါတယ္။ သူတို ့ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အေပၚေရးရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ အစိုးရိမ္လြန္တာေတြပါ ပါႏိုင္ေတာ့သည္။
ကၽြန္မက စိတ္၀င္စားသူ ေလ့လာသူ သက္သက္သာ။ သို ့ေပမယ္ ကၽြန္မ သိသေလာက္ ေရးဖို ့ကၽြန္မႀကိဳးစားၾကည့္သည္ပဲ…

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းဖုိ ့စာေတြ အေတာ္ဖတ္ထားၿပီး Alcore ရဲ Inconvenient Truths DVD အေခြကုိ ၾကည့္ၿပီးပါကလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းဖို ့စိတ္ပါ၀င္စားလာသူေတြက နားလည္ၾကပါတယ္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းဖို ့လူသားအားလံုးက တာ၀န္ရိွတာ မလဲြပါ။ ခက္တာက အားလံုးမလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြေၾကာင့္ပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား ေမးသူေတြက ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးရတာ အရမ္းလြယ္ကူၿပီး ေပါ့ပါးသည္။ ေရစိုခံသည္။ စကၠဴအိတ္ ေျပာင္းသံုးရင္ အဲေလာက္ အၾကမ္းမခံ၊ ကိုယ္ပိုင္ ပိတ္အိတ္ေလးေတြ သံုးရင္ေကာ ေလွ်ာ္ရဖြတ္ရ အလြန္ခက္တဲ့ အေျခအေနေတြပါ ႀကံဳသြားသည္။ No Plastic Bag ဆိုၿပီး အျဖဴေရာင္ ပိတ္အိတ္ေလးေတြ လြယ္တက္တဲ့ သူေတြကို ရန္ကုန္မွာ မၾကာခဏ ကၽြန္မျမင္ဖူးပါတယ္။ သူတို ့ေလးေတြကေတာ့ ပလက္စတစ္ေလ်ာ ့ခ်ဖို ့စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားေပါ့။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ခ်စ္သူမ်ားလို ့လည္း ယူဆလို ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။
ခက္တာက အဲသည့္လြယ္အိတ္ေတြ သူတို ့ဘယ္ကရၿပီး ဘယ္လို၀ယ္တာလဲ ဆိုတာ ကၽြန္မ အခုထက္ထိ မရွင္းေသးပါ။

ဟုိတေလာက MRTV 4 မွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးတဲ့အႏၲရယ္အက်ိဴးဆက္မ်ားကို သီးျခားတင္ျပသြားတဲ့ အစီအစဥ္ ၾကည့္လိုက္ရပါတယ္။ တကယ္လည္း ပညာေပးတဲ့အစီအစဥ္ပါ….သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္လည္း ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြကို သံုးတာ က်န္းမာေရးရူ ့ေထာင့္က ၾကည့္ရင္လည္း မေကာင္းပါ။
မုန္ ့ဟင္းခါး ပူပူေႏြးေႏြးေလးကို ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေလးနဲ ့ဆိုင္ေတြက ထည့္ေပးရင္ ကၽြန္မတို ့က တစ္အိတ္ထဲမရလို ့ႏွစ္အိတ္ထပ္ေတာင္းတာေတြက ဟိုးအေ၀းႀကီးက သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ခဏထား၊ လတ္တေလာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ရဲ ့ပလက္စတစ္ေတြမွာပါတဲ့ Chemical ေတြက အစားအစာ ပူပူေလာင္ေလာင္ေတြနဲ ့ထိေတြ ့ပါက က်န္းမာေရးအရ ရူ ့ေထာင့္က ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိၿပီးသားေတြပါ။
ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ ့မွာ သိေပမယ့္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ကၽြန္မဆိုလည္း ခ်ိဳင့္ဆဲြၿပီး မုန္ ့ဟင္းခါးထြက္၀ယ္မွာထက္ ဆိုင္ကေပးတဲ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ပဲ ဆဲြၿပီး အလြယ္ ယူလာခ်င္သူမို ့ပါ။

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ကို S W O T လုပ္ၾကည့္မွ ဒီအေျဖေတြက ေပၚလာႏိုင္မယ္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ယူဆပါတယ္။

1. S က Strength- ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ အားသာခ်က္
2. W က Weakness ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ အားနည္းခ်က္
3. O ကOpportunity ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ အခြင့္အလန္း (Uncontrolable )
4.T က Threat ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုင္ရာ (Uncontrolable )

1. S က Strength- ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ အားသာခ်က္ ဘက္က ၾကည့္ရင္-

ကၽြန္မတို ့၀ယ္သံုးသူေတြ စားသံုးသူေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေတြဟာ သံုးရလြယ္ကူတယ္၊ ေပါ့ပါးတယ္၊ ထိုက္သင့္သေလာက္ အထူအပါးေပၚမူတည္ၿပီး ခိုင္ခန္ ့တယ္၊ ေရစိုခံတယ္။ သယ္ရလြယ္ကူတယ္..အမွဳိက္ထည့္ရာမွာ အမွဳိက္အိတ္ကို ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ နဲ ့သံုးတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ အမွဳိက္ပံုးရိွေပမယ့္ အမွဳိက္ပစ္ရာမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္နဲ ့ပဲအလြယ္တကူ ပစ္ႏိုင္တာမို ့ပါ။…..ေကာင္းတာေတြ..ရိွေသးမယ္ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။

2. W က Weakness ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ အားနည္းခ်က္ ကေတာ့
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသံုးရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္နဲ ့ထည့္ထားတဲ့ ပူပူေႏြးေႏြးအစားအစာေတြ မွာဆို က်န္းမာေရးအရ မညီညႊတ္တာ ေတြ ့ရမွာပါ။ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ဟာ အဲလို အစားအစာေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ သားငါးေတြထုတ္ပိုးၿပီးရင္ ျပန္သံုးဖို ့ခက္ခဲတဲ့အတြက္ တစ္ခါသံုးျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္ (တစ္ခ်ိဳ ့သန္ ့သန္ ့ေလးေတြ ထည့္ထားတဲ့ အိတ္ေတြသာ ျပန္ေခါက္ၿပီးသံုးလို ့ရတာပါ။)
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြဟာ Recycle ျပန္လုပ္လို ့ရတာ မွန္ေပမယ့္
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္က စုတ္ၿပဲသြားရင္သာ စုတ္ျပတ္သြားတာ.စကၠဴေတြလို ေျမဆီလႊာျပန္မျဖစ္ဘူး .ေျမႀကီးေပၚမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အစုတ္အျပတ္ေတြကို .ဒီအတိုင္းေတြ ့ျမင္ေနရတာဟာ Chemical ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမဆီလႊာေပၚေရာက္သြားရင္ေတာင္ ျဒပ္မျပဳႏိုင္လို ့ပါ။ လံုး၀ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ဖို ့နည္းလမ္းေတြ ရိွပါတယ္ ။ မရိွဘူးမဟုတ္ပါ။ အက္ဆစ္ထဲထည့္လိုက္တာမ်ိဳးလို ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္လူေတြသံုးထားတဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ဖို ့ေငြေၾကးက မူရင္း ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္တန္ဖိုးထက္ စရိတ္ႀကီးတယ္လို ့သိရိွရပါတယ္။

3. O ကOpportunity ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ အခြင့္အလန္း (Uncontrolable )

ဒီ Opportunity က Strength နဲ ့တူသလိုလိုနဲ ့မတူတဲ့အခ်က္က Opportunity ဆိုတာ အျပင္ကေန အခြင့္အလန္းတစ္ရပ္အေနနဲ ့လာတာပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရယ္ က ထိန္းခ်ဳပ္လို ့မရတဲ့အတြက္ (Uncontrolable ) ျဖစ္ေနရတာပါ။ အရင္က ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလို မ်ိဴးကို ဥပေဒေတြနဲ ့ထိန္းခ်ဳပ္တာ လံုး၀ မရိွခဲ့တဲ့အတြက္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြ ေဖာေဖာသီသီ သံုးစဲြႏိုင္ခဲ့တာ အခြင့္အလန္းျဖစ္လို ့ေနပါတယ္။ အကယ္လုိ ့အခု ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ရန္ကုန္မွာ မသံုးရလို ့ဥပေဒ ထုတ္ရင္ေတာင္မွ တျခား ျပည္နယ္နဲ ့တိုင္းမ်ားမွာ သံုးဖို ့အခြင့္အလန္း ရိွပါေသးတယ္။ အဲ့ဒီ့က်ရင္ ရန္ကုန္က ပလက္စတစ္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားဟာ တျခား ျပည္နယ္နဲ ့တိုင္းေတြကို ေျပာင္းၿပီး လုပ္ရင္ လုပ္ေနရလိမ့္မယ္။
တားျမစ္ရင္ေတာင္မွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေတြဟာ ေစ်းျမင့္သြားႏိုင္တဲ့အတြက္ စားသံုးသူေတြ ၀ယ္သံုးရခက္ေပမယ့္ ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ဥပေဒအၾကားမွာ ညိွဳယူႏိုင္သူဟာ သူေဌးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြႏိုင္ဖို ့အခြင့္အလန္းကေတာ့ နည္းသြားေတာ့မွာပါ။ လုပ္ေနၾကၿပီဆိုေတာ့။ City Mart က ပလစ္စတစ္ေလွ်ာ့သံုးႏိုင္ဖို ့စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး Store ျဖစ္ပါတယ္။ လံုး၀ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မသံုးတာမ်ိဳးနဲ ့ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ သံုးဆဲပါ။ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္း၀စာအုပ္တိုက္ကလည္း စာအုပ္ေတြကို ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္နဲ ့မေပးပဲ စကၠဴအိတ္နဲ ့ေပးမယ္ သိရပါတယ္။

4.T က Threat ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုင္ရာ (Uncontrolable )
အဓိက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းက ထိန္းခ်ဳပ္လို ့မရတဲ့ က်န္းမာေရးျပသာနာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကမာၻနဲ ့ခ်ီ စိန္ေခၚေနတဲ့ နယ္နမိတ္မျခားပဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၱာရယ္ႀကီးေတြေၾကာင့္ပါ။ အထင္ရွားဆံုးက ဆူနာမီ၊ နာဂစ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱာရယ္ေတြပါ။ ေနာက္ပိုင္း ရာသီဥတုေတြဟာ ေရွးႏွစ္ေတြထက္ ပိုဆိုးမယ္လို ့ သဘာ၀ပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ၾကပါတယ္။
ဒါေတြဟာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေလွ်ာ့တာ မေလွ်ာ့တာနဲ ့ဘာဆိုင္လို ့လဲလို ့ေမးခြန္း ေမးေကာင္း ေမးပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန ့အစားမွားရင္ ဒီေန ့ဗိုက္ေအာင့္မယ့္ ကိစၥမဟုတ္ေပမယ့္ ေရရွည္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြသြားရင္ ေျဖရွင္းလို ့မရႏိုင္တဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အမွဳိက္ပံုကိစၥေတြ အစ ဆက္ျဖစ္သြားမယ့္ ကိစၥမို ့ပါ။
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေလွ်ာ့ခ်တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့အယူအဆထက္ ကမာၻ ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ရိွတဲ့ ပညာရွင္မ်ားရဲ ့အာေဘာ္က ပိုၿပီးမွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းဖို ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေလွ်ာ့ဖို ့ခ်ည္းပဲမဟုတ္ပါဘူး ။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးတာေတြ သစ္ပင္ေတြခုတ္လွဲတာေတြ အစ ပါေနပါတယ္။ သစ္ပင္ခုတ္သူေတြကိုလည္း သစ္ပင္တစ္ပင္ခုတ္ၿပီးရင္ ဆယ္ပင္ ျပန္စိုက္လို ့ေတာ့ေျပာတာပဲ။ လုပ္မလုပ္ေတာ့မသိ။
အဲ့ဒီ့ထဲမွာမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္ေစတဲ့အခ်က္မ်ားစြာမ်ားထဲမွ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ဟာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ…… ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ ဒီလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံအေနနဲ ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မသံုးဖို ့ တားျမစ္ရင္ ဒါဟာ သူတို ့အတြက္ ဘာမွမတက္ႏိုင္တဲ့ Threat ပါပဲ-

ႏိုင္ငံတကာမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မသံုးဖို ့ကို Pressure Groups ေတြကလည္း ဖိအားေပးပါတယ္။
Environmental ကိစၥေတြအေပၚမွာ Corporate Social Responsibility (CSR) ရိွဖို ့ကို သူတို ့နားလည္တဲ့ သူေတြကေရာ ကုမၸဏီႀကီးေတြအေပၚကို ေျပာဆိုလာၾကတာေတြ ရိွပါတယ္။ Mcdonalds ဆိုင္ေတြမွာဆို အာလူးေၾကာ္တို ့ ၾကက္ေၾကာ္တို ့ကို Recycle အလြယ္တကူလုပ္ႏိုင္တဲ့ စကၠဴေတြနဲ ့ပဲေပးတာပါ။
ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ စားဖူးလို ့သိတာပါ။ ကၽြန္မတို ့ဆီမွာက်ေတာ့ အာလူးေၾကာ္ေတြကို စကၠဴအိတ္နဲ ့ထုတ္ေပးၿပီး အေပၚက ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ထပ္ၿပီး ထည့္ေပးတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို ့ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆိုင္ေတြက ဟမ္ဘာဂါ ၾကက္ေၾကာ္ အာလူးေၾကာ္ေတြကို ပံုတူကူးလို ့ရခ်င္ရမယ္။ သူ ့တို ့ဆီက Environmental ကို ထိန္းသိမ္းရေကာင္းမွန္း သိမယ့္ အိုင္ဒီယာကိုေတာ ့ပံုတူကူးမိမွာ မဟုတ္ေသးဘူး….. သိခ်င္သိမယ္။ ဒါေပမယ့္ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူးေလ။…လုပ္ႏိုင္တဲ့လူအနည္းစု ကစၿပီး အတက္ႏိုင္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ဖို ့ Mass Media ေတြျဖစ္တဲ့ တီဗီ ရုပ္ျမင္သံၾကား ေရဒီယို စတဲ့ေတြမွာ ဒီအစီအစဥ္ေတြ အခုကစၿပီး ဇယ္ဆက္သလို လာေနမွ ထိေရာက္ႏိုင္မယ္ ယူဆပါတယ္။
ဒီမွာ သူတို ့ထုတ္ျပန္ထားတဲ့သတင္းကို ၾကည့္ရင္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ကို တားျမစ္မယ္ ဆိုတာ ပါတယ္- တားျမစ္မယ္ဆိုတာ လံုး၀မသံုးရဘူးလို ့တားျမစ္မယ္ဆိုတာ ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
Developed Country ျဖစ္တဲ့ Taiwan မွာေတာင္ စတိုးဆိုင္ေတြမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ကို လံုး၀မသံုးတာရတာမ်ိဳးနဲ ့မပိတ္ပင္ပါ။ စတုိးဆုိင္ေတြမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ကို အလကားမေပးပါ။ တိုင္၀မ္ NS$ 1 ေဒၚလာနဲ ့၀ယ္သံုးရတာမ်ိဳးေတြရိွပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာလို ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မေပးလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းထဲက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စီမံခ်က္တစ္ခုပါ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အဲလိုမ်ိဳးေတြ မ်ားစြာရိွပါလိမ့္မယ္။
ဒါေပမယ့္ Less Developing Contry ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မတို ့ႏိုင္ငံမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ ေပၚလစီေတြကို ခ်က္ျခင္း ႀကီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္နဲ ့လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ ့က်င့္သံုးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ သိပ္အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ ့ယူဆပါတယ္။ ကၽြန္မသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူပါ။ ေပၚလစီေတြ သိပ္ေကာင္းေပမယ့္
ေကာင္းတဲ့ေပၚလစီျဖစ္ေပမယ့္ …. တကယ္တမ္းလက္ေတြ ့မွာ လုပ္တဲ့အခါမွာ တျခားေသာ အစားထိုးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ ့ကိုု ႀကိဳတင္သတိေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခ်က္တည္းနဲ ့ခ်လိုက္ရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေစ်းတက္မႈေတြ ျဖစ္ၿပီး တကယ့္လိုရင္းေရာက္ႏိုင္မယ္ မထင္ပါ။ ေနာက္တစ္ခု အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးလည္း ေၾကာ္ျငာသင့္ပါတယ္ ။ ဥပမာ -2010- 2011 အထိ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ….
အဓိက အခ်က္က ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ တားျမစ္ဖို ့ထက္ လူထုကို ပညာေပးဖို ့က တကယ့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္လိုအပ္တာပါ။ အခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တီဗီလိုင္း သံုးလိွဳင္းရိွတဲ့အထဲက လိုင္းတစ္လိုင္းျဖစ္တဲ့ MRTV 4 ကသာ ဟိုတေလာမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၾကည့္လိုက္ရတဲ့အတြက္ဒါဟာ မလံုေလာက္တဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္.။ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးရတာကို လြယ္ကူေနတဲ့ ကၽြန္မတို ့ေတြဟာ ဘာမွန္းမသိရပဲ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစဲြျခင္းကို ပိတ္ပင္တယ္ဆိုၿပီး ျဖဳန္းကနဲ လာရင္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တီဘီေရာဂါကာကြယ္ဖို ့ေဆးေတြေသာက္ၾကစို ့ဆိုၿပီး လာတဲ့ တီဘီေၾကာ္ျငာေတြလို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥေတြကို လူေတြမွာ စဲြေနရန္ သူတို ့ကိုယ္တိုင္က လက္ခံၿပီး နားလည္လာႏိုင္ရန္ အသိေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခုေရးလိုက္တဲ့ စာေတြဟာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးသင့္မသံုးသင့္ထက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို ့ကလည္း ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း သိေစလိုပါတယ္။ လံုး၀ႀကီးတားျမစ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ တကယ့္တကယ္မွာလံုး၀ႀကီး မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။

ကၽြန္မေရးခဲ့တဲ့ ကမာၻေျမအတြက္ Earth Day April 22 မွာလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အနည္းငယ္ေရးထားပါတယ္။
(မျပည့္စံုခဲ့ပါက ခြင့္လႊတ္ေပးၿပီး ထပ္ျဖည့္ေပးရန္လည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္)
သွ်င္
27.07.09

မိန္းကေလးမ်ား သိသင့္ေသာသူတို.အေၾကာင္း..

21 07 2009

1) Guys may be flirting around all day, but before they go to sleep, they always think about the girl they truly care about.
ေယာက်္ားေလးေတြဟာ သူတုိ့ သဘာ၀အတိုင္း တေန့လံုးနီးပါး စတတ္ ေနာက္ တတ္ၾကေပမယ့္ အိပ္ခါနီးေလးမွာေတာ့ သူတို့ ဂရုစိုက္တဲ့ (သူတုိ့ စိတ္၀င္စားတဲ့ )မိန္းကေလးကိုအေၾကာင္းကိုေတာ့ ေတြးၾကစၿမဲပါဘဲ ……

2) Guys are more emotional then you think. If they loved you once, it’ll take them a lot longer then you think to let go in their head, and it hurts every second that they try.

ေယာက်္ားေလးေတြက ေကာင္မေလးေတြထင္ထားတာထက္ ပိုၿပီးစိတ္ခံစံားလြယ္ပါတယ္.. သူတို႔ေခါင္းထဲက ခ်စ္ရတဲ့ေကာင္မေလးကို ထုတ္ၿပစ္ဖို႔ဆိုတာ ထင္ထားတာထက္ ပိုၿပီးအခ်ိန္ပိုၾကာတတ္ပါတယ္… Second တိုင္းအမ်ွ ခံစားရတတ္ ပါတယ္…

3) Guys go crazy over a girl’s smile.
သူတို႔ဟာ ေကာင္မေလးေတြရဲ႕ အၿပံဳးမွာ ရူးသြပ္သြားတတ္ပါတယ္..

4) A guy who likes you wants to be the only guy you talk to.
ခ်စ္ရေသာ မိန္းကေလးအတြက္ သူတို႔သာလွ်င္ စကားေၿပာေဖာ္ ၿဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္..

5) If a guy tells you about his problems, he just needs someone to listen to him. You don’t need to give advice.
သူတို႔မွာရွိေနတဲ့ ၿပသနာကိုေၿပာၿပေနၿခင္းဟာ နားေထာင္ေပးေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါပဲ.. အၾကံေတာင္းေနတာ မဟုတ္ၾကဘူး.. တိတ္တိတ္ေလးနဲ႔နားေထာင္ေပးေနလိုက္ပါ.. 🙂

6) A usual act that proves that the guy likes you is when he teases you.
ပံုမွန္ေၿပာဆို စေနာက္ေနခ်င္းဟာလည္း ေကာင္ေလးဘယ္ေလာက္ခ်စ္ေၾကာင္းသက္ေသ တစ္ခုပါပဲ..

7) Guys love you more than you love them !!!
ေကာင္ေလးခ်စ္တတ္တာ ေကာင္မေလးထက္ ပိုပါတယ္..

8) Guys use words like hot or cute to describe girls. They rarely use beautiful or gorgeous. If a guy uses that, he loves you or likes you a whole heck of a lot.
သူတို႔ ေကာင္မေလးေတြကို မိုက္တယ္. ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ပဲေၿပာတတ္ၾကပါတယ္.. အဲ.. လွတယ္ မဟာဆန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ တကယ္ခ်စ္လို႔ တကယ္ရင္ထဲက ခံစားေနရ လို႔တဲ့..

9) If the guy does something stupid in front of the girl, he will think about it for the next couple days or until the next time he spends time with the girl.
ေကာင္မေလးေရွ႔မွာ မေကာင္းတာတစ္ခု (something stupid) လုပ္ခဲ့မိတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ ေနာက္ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာတဲ့ ထိ ေတြးေနတတ္ပါတယ္.. မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေကာင္မေလးနဲ႔ ေတြ႕တဲ့ခ်ိန္ထိ ေတြးေနတတ္ပါတယ္..

10) If a guy looks unusually calm and laid back, he’s probably faking it and he’s really thinking on something.
သူတို႔ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ တိတ္ဆိတ္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔စိတ္ထဲမွာတစ္ခုခုေတြးေနတာပဲၿဖစ္ပါတယ္..

11) When a guy says he is going crazy about the girl, he really is. Guys rarely say that.
သူတို႔ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ရူးေနရၿပီဆိုရင္ သူတို႔အမွန္တကယ္ေၿပာေနၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္.. ေၿပာခဲတဲ့စကားေလးပါ..

12) When a guy asks you to leave him alone, he’s just actually saying, “Please come and listen to me.”
တစ္ေယာက္တည္းေနခြင့္ေပးပါ ဆိုတာ ညာတာပါ.. ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ငါေၿပာတာကိုလာၿပီးနားေထာင္ေပးပါလို႔ ေၿပာေနၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္..

13) If a guy starts to talk seriously, listen to him. It doesn’t happen that often, so when it does, you know something’s up.
သူတို႔စကားကိုေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ေၿပာေနရင္ ဂရုစိုက္ေပးပါ နားေထာင္ေပးပါ..

14) When a guy looks at you for longer than a second, he’s definitely thinking something.
တစ္second ထက္ ပိုၿပီးေကာင္မေလးအား ၾကည့္ေနခဲ့ရင္ သူတစ္ခုခုကိုေသခ်ာ ေတြးေနလို႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္..

15) Guys really think that girls are strange and have unpredictable decisions and are MAD or confusing, but somehow are drawn even more to them.
ခန္႔မွန္းရခက္တဲ့မိန္းကေလးေတြ ထူးၿခားတဲ့မိန္းကေလးေတြ ရူးတူးတူးေပါခ်ာခ်ာ ေကာင္မေလးေတြ 🙂 အေၾကာင္းကိုပိုေတြးတတ္ၾကၿပီး သူတို႔အာရံုမွာ ထိုမိန္းကေလးမ်ားက မသိဘာသာ ပိုေနရာယူေနတတ္ၾကပါတယ္..

16) No guy can handle all his problems on his own; he’s just too stubborn to admit it.
သူတို႔တစ္ေယာက္ထဲ ၿပသနာအားလံုးကို မေၿဖရွင္းႏိုင္ပါ၀ူး.. သူတို႔၀န္ခံဖို႔မရဲတာသာၿဖစ္ပါတယ္..

17) When a guy sacrifices his sleep and helth just to talk to you, He really likes you and wants to be with you as much as possible……..
ေကာင္မေလးနဲ႔စကားေၿပာခြင့္ရဖို႔အတြက္ သူရဲ႔အိပ္စက္ၿခင္း နဲ့ သူရဲ႔က်မ္းမာေရးကို ေၿပာၿပေနၿခင္းဟာ သူေကာင္မေလးကို တကယ္ၾကိဳက္လို႔ အတူရွိေနခ်င္တဲ့အတြက္သာေၿပာေနၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္..

18) Even if you dumped a guy months ago and he loved you, he probably still does and if he had one wish it would be for you to come back into his life.
ေကာင္မေလးလမ္းခြဲသြားတာ လေတာ္ေတာ္ၾကာေနေပမယ့္ ဆုေတာင္းတစ္ခုရရွိမယ္ဆိုရင္ အဲတာဟာေကာင္မေလးသူဘ၀အတြင္း ၿပန္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္သာၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္..

A

Welcome Back to our page (but this post is about me, sorry)

21 07 2009

ကၽြန္မတို႔ဘေလာ႔ေလး မရွင္သန္ျဖစ္တာၾကာပါၿပီ။ ဘေလာ႔ေပၚသာ မလာၾကတာပါ။ အျပင္မွာ ေတြ႕ဆံုပြဲေလးေတြ ႀကိဳၾကားလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ႔ လာၾကပါတယ္။
အခုဒီစာကို ေရးတဲ႔အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ႔….
၁။ ဒီဘေလာ႔ကို လည္ပတ္ႏႈတ္ဆက္ေရးသားခ်င္တာကတစ္ေၾကာင္း၊
၂။ ကၽြန္မဘာေတြလုပ္ေနလဲ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ဘာေတြခံစားေနရလဲ ေျပာခ်င္တာကတစ္ေၾကာင္းပါ။
ဒီဘေလာ႔ကို လည္ပတ္ႏႈတ္ဆက္ခ်င္ေရးသားခ်င္တဲ႔ အေၾကာင္းကေတာ႔ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး ေျပာေနဖို႔မလိုေတာ႔ပါဘူး။ ကိုယ္႔ ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ႔လိုပဲ သံေယာဇဥ္ရွိတဲ႔ စာမ်က္ႏွာလည္းဟုတ္တယ္ေလ။ ခုနည္းနည္းေလး ပိုျပီး မ်ားမ်ားေျပာခ်င္တာက ကၽြန္မအေၾကာင္းပါ။
ကၽြန္မအခု Egress မွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ E2 ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္မက ကိုေနယံဦးတို႔ IT မွာ Volunteer လုပ္တယ္။ Responsibility က MMachet ဆိုတဲ႔ Online Magazine တစ္ေစာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပါ။ April လလယ္ေလာက္က စလိုက္တဲ႔ Volunteer Life ကခုထိပါပဲ။ မိဘခ်မ္းသာလို႔ လုပ္ေနတဲ႔အလုပ္မဟုတ္လို႔ Survive လုပ္ရတာ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ႔ ၾကမ္းတမ္းတယ္။ ဒါေပမဲ႔ Egress ရဲ႕ Professional Writing သင္တန္းကို ဇြန္လလယ္မွာ MMachet အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တာရယ္၊ ကၽြန္မဝါသနာပါတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တာရယ္ေၾကာင္႔ တက္ျဖစ္လိုက္တယ္။
စတက္လို႔မွမၾကာေသး။ ဒီႏွစ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားတဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြက Admission မရတဲ႔သတင္းဝင္လာတယ္။ ေနာင္ႏွစ္ထပ္ေလွ်ာက္ဖို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္ ဆိုတဲ႔ စာတစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းနဲ႔တင္ ကၽြန္မရဲ႕ Depression ကာလစတင္သြားတယ္။ အဲဒီကာလမွာ တစ္ဖက္မွာ သင္တန္းတက္ေနတာက တစ္မ်ိဳးအေထာက္အကူျဖစ္သြားတယ္။ စိတ္ေတြကို ခိုင္းထားလိုက္တယ္ေလ။ မအားရေအာင္။ ဒါေပမဲ႔ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေျပာရရင္ စိတ္ဓာတ္ေတြနိမ္႔ပါးေနတဲ႔ကာလမို႔ သင္တန္းခ်ိန္မွာေတာင္ စိတ္ေတြ ပ်ံ႕လြင္႔ၿပီး ငိုခ်င္လ်က္လက္တုိ႔ျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္။ တကယ္ကို ဘာဆိုဘာမွ အဆင္မေျပတဲ႔ကာလပါ။
အားေပးၾကတဲ႔ မိတ္ေဆြေတြကိုေတာ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းေတာ႔ ထံုးစံအတိုင္း ပစၥဳပၸန္ကိုပဲ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ႔မယ္လို႔ စိတ္ကိုေျဖၿပီး သင္တန္းသူတျဖစ္လဲ Volunteer Life ကိုဆက္ခဲ႔ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ေလွ်ာက္ထားတဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြဝင္ခြင္႔မရေသးလို႔ စိတ္ဓာတ္က်မႈက MMachet Magazine ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ပိုၿပီးအာရံုစိုက္လာေစပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဂ်ာနယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာတာေလးတစ္ခုကေတာ႔ ေက်နပ္စရာအေကာင္းဆံုးကိစၥပါ။
ေလာေလာဆယ္ေတာ႔ ကၽြန္မအေၾကာင္းက အဲဒီေလာက္ပါပဲ။ ေနာက္လည္း မၾကာမၾကာနားပူနားဆာ ဝင္လုပ္ေနပါဦးမယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ စကားေတြ စာေတြကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ခ်င္ေသးပါဘူးလို႔။ ။

Kalyar Ei Ei Lwin